องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


เปิดประชุมสภา ครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ท่านนายอำเภอจัตุรัส แจ้งเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จัดประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 

2022-05-10
2022-04-18
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-11
2022-03-29
2022-03-24
2022-03-18
2022-03-04
2022-02-24