องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ร่วมลงตรวจสอบบ่อรองรับน้ำเสีย


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ร่วมลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบบ่อรองรับน้ำเสีย หลังการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกรณีน้ำเสียจากฟาร์มหมูไหลเข้าสู่พื้นที่ของเกษตรกร ร่วมกับ จนท.สิ่งแวดล้อมภาค 11 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06