องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


กำหนดการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 หมู่ที่ 2-17 ตำบลบ้านกอก


เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  ณ วัดมะเกลือ  ตามกำหนดการออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวนขัติราชานารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 

* เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกและผู้นำ ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2021-07-01
2021-06-14
2021-06-07
2021-06-04
2021-05-25
2021-05-07
2021-04-26
2021-04-13
2021-04-09
2021-04-07