องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา( COVID 19)


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านกอก และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและรณรงค์ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

2021-09-08
2021-09-01
2021-08-27
2021-08-17
2021-08-13
2021-08-03
2021-07-08
2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25