องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต ( กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ)


     เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก    นำโดย นายสุทธิศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้มอบหมายให้ นิติกรชำนาญการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม มอบของเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ ร่วมกิจกรรม มอบของเล่น เสื้อผ้าและร้องเท้าเป็นต้น

2021-09-08
2021-09-01
2021-08-27
2021-08-17
2021-08-13
2021-08-03
2021-07-08
2021-07-03
2021-06-29
2021-06-25