องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ อตบ.บ้านกอก และพื้นที่ใกล้เคียง


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เกิดพายุเตี๊ยนหมูและน้ำป่าทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลน้ำท่วมฉับพลัน ถนนชำรุดเสียหาย ในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านกอก ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนที่ ร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย

ซึ่งอบต.บ้านกอก มอบถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยอุทกภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และนำเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2564  และหน่วยงานอื่นๆ ประชาชน ที่ให้ความช่วยเหลือ และส่งกำลังใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยครั้งนี้อย่างสูงยิ่ง

ขณะนี้น้ำท่วมได้ลดลงแล้วบางพื้นที่ 

2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27
2021-08-17
2021-08-13
2021-08-03
2021-07-08