องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่ อตบ.บ้านกอก บริการน้ำอุปโภค บริโภค


 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.บ้านกอก ทีมงานป้องกันอบต.บ้านกอก ได้รับมอบหมายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โซนบ้านมะเกลือ บ้านโนนทอง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี๊ยนหมู่ ทำให้ผู้ประสพภัยอุทกภัยได้รับความเดือนร้อนไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค และขอบพระคุณ ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บ้านหนองบัวบาน อบต.ส้มป่อย หน่วยงานอื่นที่ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสพภัยอุทกภัยในครั้งนี้

2021-10-04
2021-10-04
2021-09-30
2021-09-19
2021-09-08
2021-08-27
2021-08-17
2021-08-13
2021-08-03
2021-07-08