รายการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]
....................................................................................