องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


โครงการ “หนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง” ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก


โครงการ “หนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง” ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จากการได้เรียนรู้จากธรรมชาติการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัย ลักษณะท่าทางของสัตว์ต่างๆ

2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-07