องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


18 มีนาคม 2567 วันท้องถิ่นไทย


งานท้องถิ่นไทย กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการกระจาย อำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นจุดกำเนินของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นายสมพงษ์ ผิวรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พร้อมคณะผู้บริหารส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานส่วนตำบลบ้านกอก ร่วมอัญเชิญพานพุุ่มดอกไม้สด ในพิธื "งานท้องถิ่นไทย "ณ ศาลากลาง

2024-06-24
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20