องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน


วันที่ 5 เมษายน 2567องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว ม.5 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  

นายสมพงษ์ ผิวรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร พนักงานส่่วนตำบล สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.รพสต.บ้านสระสี่เหลี่ยม เด็กและเยาว์ชน และประชาชน

2024-06-24
2024-06-18
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-04
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-03-26
2024-03-20