องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

สถานที่ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง บึงละหาน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-056391 หรือ www.baankok.go.th ติดต่อสอบถาม (ผู้ใหญ่บ้านมะเกลือ) https://www.facebook.com/profile.php?id=100070561635137 โทร 084-4738269 เที่ยวชมทุ่งบัวแดง ดอกบัวบาน สวยงาม ลงเรือเที่ยวชม ทุ่งบัวแดงชมนกหลากหลายสายพันธุ์ เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน สินค้า OTOP และ เดินบนสะพานไม้ ชมธรรมชาติ ที่สวยงามของบึงละหาน (บ้านมะเกลือ ม.13 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ) ห้วงเวลาในการเที่ยวชม มกราคม – มิถุนายน ของทุกปี ชมดอกบัวบาน เวลา 05.00 น. – 11.00 น. (ดอกบัวบานตั้งแต่เวลา 20.00 น.)