องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานฯ ประจำปี 2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) [ 4 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน2566) [ 19 ธ.ค. 2566 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) [ 4 เม.ย. 2566 ]65
4 รายงานผลการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]37
5 รายงานผลการดำเนินงานด้านออกระงับเหตุอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 มี.ค. 2566 ]43
6 รายงานผลการดำเนินงานผลการส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 มี.ค. 2566 ]52
7 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริการสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 มี.ค. 2566 ]39
8 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ม.ค. 2566 ]51
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]135
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 [ 23 ธ.ค. 2564 ]131
11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) (ต.ค 63 - มี.ค.64) [ 5 พ.ค. 2564 ]126
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]191
13 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2563 ]163
14 รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]129
15 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]122