องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 20 มี.ค. 2566 ]3
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) [ 4 ม.ค. 2566 ]42
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2565 - 2570 [ 17 พ.ค. 2565 ]76
4 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย ปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]105
5 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]107
6 แผนป้องกันเผชิญเหตุอุทกภัย ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]117
7 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]101