องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรืองขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด หมดความจำเป็นในราชการ [ 24 เม.ย. 2567 ]2
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น 79-021 สายทาง ถนนสายโนนสะอาด ตำบลหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านกอก [ 9 เม.ย. 2567 ]3
3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 [ 3 เม.ย. 2567 ]17
4 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) [ 11 มี.ค. 2567 ]10
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 2 ก.พ. 2567 ]10
6 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) [ 15 ม.ค. 2567 ]14
7 ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 27 ธ.ค. 2566 ]19
8 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดตั้งเครนพับไฮดรอลิก ชนิด 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]47
9 รายการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลุบงิ้ว - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร-รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-043 หมู่ที่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก [ 27 มิ.ย. 2566 ]62
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลุบงิ้ว - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร -รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-043 หมู่ที่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก [ 6 มิ.ย. 2566 ]65
12 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 31 พ.ค. 2566 ]63
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลุบงิ้ว - โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร - รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.79-043 หมู่ที่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก [ 8 พ.ค. 2566 ]49
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]84
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79-003 สายมะเกลือ - โนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านกอ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2566 ]56
16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 79 -003 สายมะเกลือ โนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2566 ]65
17 ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ79-003 สายมะเกลือ - โนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ [ 16 ม.ค. 2566 ]60
18 ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]61
19 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]69
20 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ประกวดราคาโดยวิธีอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) [ 20 พ.ค. 2565 ]186
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำบาดาล พลังงานแสงอาทิตย์ องค์ากรบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จังหวัดชัยภุมิ จำนวน 2 ระบบ [ 3 มี.ค. 2565 ]212
22 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสถานีพลังชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก จังหวัดชัยภูมิ จำนว 4 ระบบ [ 3 มี.ค. 2565 ]180
23 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]186
24 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]234
25 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]233
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอยตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2564 ]180
27 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบบรรทุกขยะ [ 4 ก.พ. 2564 ]227
28 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะมูลฝอยตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2564 ]243
29 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]222
30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]188
31 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]174
32 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]139
33 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]175
34 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) [ 23 ต.ค. 2563 ]130
35 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยผา หมู่ 9 จุดที่ 1 บริเวณนานายริม คำกลาง ติดบ้านโนนทรายทอง [ 3 ต.ค. 2562 ]169
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผา ม.9 จุดที่ 1 บริเวณ นานายริม คำกลาง ติดบ้านโนนทรายทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกทรอนิกส์ [ 9 ก.ย. 2562 ]184
37 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างบล๊อคคอนเวิร์ส สายกลางหมู่บ้าน (ใต้ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ 16 บ้านดงผาสุข [ 18 ม.ค. 2561 ]253
38 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารและฝ้าเพดาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 9 ม.ค. 2561 ]195
39 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ 16 สายบ้านดงผาสุข - ทุ่งสว่างวัฒนา (ท่าลึก) [ 8 ม.ค. 2561 ]226
40 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้่อจัดจ้าง [ 29 ธ.ค. 2560 ]207
 
หน้า 1|2