องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]5
2 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]5
3 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 เเละรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 8 ก.พ. 2567 ]11
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]11
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 2 [ 25 ธ.ค. 2566 ]15
6 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 25 ก.ย. 2566 ]31
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 28 มิ.ย. 2566 ]43
8 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]44
9 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) [ 29 มี.ค. 2566 ]34
10 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มกราคม-มีนาคม 2566) [ 19 ม.ค. 2566 ]39
11 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 16 ม.ค. 2566 ]45
12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]44
13 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]41
14 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]45
15 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]34
16 รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีเเละรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]43
17 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]127
18 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]121
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 13 พ.ค. 2564 ]167
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. -มี.ค.64) [ 16 เม.ย. 2564 ]131
21 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]124
22 รายงานฐานะทางการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]127
23 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]122
24 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]168
25 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]116
26 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 ที่ สตง.รับรองแล้ว [ 4 ม.ค. 2564 ]180
27 รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]175
28 รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]124
29 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]115
30 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]133
31 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]121
32 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]164
33 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]121
34 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]163
35 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]123