องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 20 ก.ย. 2566 ]26
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]73
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]172
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]131
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 1) [ 27 ก.ย. 2562 ]139
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 2) [ 27 ก.ย. 2562 ]134
7 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]180