องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ