องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ