องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ