องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ระเบียบปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุม เคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุม เคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ