องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ