องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกประกาศการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑ ) ประจำปี ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑ ) ประจำปี ๒๕๖๕                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

งานกองคลัง อบต.บ้านกอก 

ผู้ลงข้อมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักปลัด

2022-05-10
2022-04-18
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-11
2022-03-29
2022-03-24
2022-03-18
2022-03-04
2022-02-24