องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สื่อให้ความรู้ เรื่องการดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 [ 18 มิ.ย. 2563 ]13
2 เอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) [ 18 มิ.ย. 2563 ]6
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 9 มิ.ย. 2563 ]5
4 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]7
5 กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษาต้นไม้ บริเวณพื้นที่รับผิดชอบป่าโล่ใหญ่ [ 27 พ.ค. 2563 ]3
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 [ 11 พ.ค. 2563 ]5
7 กิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้) [ 1 พ.ค. 2563 ]3
8 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) [ 23 เม.ย. 2563 ]18
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.79-039 สายคุ้มบาลาน -สามแยกบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 23 เม.ย. 2563 ]17
10 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกอก "เรียนรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 28 ก.พ. 2563 ]4
11 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]4
12 เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน [ 14 ก.พ. 2563 ]40
13 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 7 ก.พ. 2563 ]4
14 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านกอก ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]3
15 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]11
16 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ธ.ค. 2562 ]3
17 กิจกรรม Big Cleanning Day [ 6 พ.ย. 2562 ]4
18 การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยผา ม.9 จุดที่ 1 บริเวณนานายริม คำกลาง ติดบ้านโนนทรายทอง [ 9 ก.ย. 2562 ]80
19 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2562 ]3
20 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 [ 5 มิ.ย. 2562 ]4
 
หน้า 1|2