องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2564 ]9
2 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 6 ต.ค. 2564 ]6
3 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 6 ต.ค. 2564 ]7
4 ปิดประกาศการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 [ 17 ก.ย. 2564 ]10
5 การรับความคิดเห็นราษฎรกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน [ 27 ส.ค. 2564 ]27
6 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบที่ 2 [ 20 ส.ค. 2564 ]25
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องประกาศราชชื่อผูู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 20 ส.ค. 2564 ]18
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องประกาศรายชื่อผูู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 ส.ค. 2564 ]20
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) [ 6 ส.ค. 2564 ]23
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่องให้ความช่วยเหลื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 27 ก.ค. 2564 ]18
11 "แนวทางการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)" โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 12 ก.ค. 2564 ]20
12 ประชาสัมพันธ์ ระบบ "เพื่อนครอบครัว : Family Line" [ 12 ก.ค. 2564 ]18
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ [ 8 ก.ค. 2564 ]17
14 ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว กองคลัง อบต.บ้านกอก ปี 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]17
15 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) [ 22 มิ.ย. 2564 ]16
16 ขอเชิญร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช [ 10 มิ.ย. 2564 ]28
17 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะและแนวทางในการบริหารจัดการขยะ [ 14 พ.ค. 2564 ]26
18 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 12 พ.ค. 2564 ]25
19 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของ อบต.บ้านกอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 6 พ.ค. 2564 ]29
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" [ 29 เม.ย. 2564 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5