องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.79-039 สายคุ้มบาลาน -สามแยกบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.79-039 สายคุ้มบาลาน -สามแยกบ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกอก ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง