องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 
   เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรุปแบบชุม...
      

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  นำโดย นายสุทธิศักดิ์ สั...

  โครงการกิจกรรม 5 ส (บ้านสวย เมืองสุข) ทำความสะอาด...
      

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส...

  โครงการ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและปรับภูมิทัศน์แหล่ง...
      

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564   นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ...

 


 
ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง3
ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง2
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560