องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สามัญที่1/2565 (7 มกราคม 2565) [ 16 ก.พ. 2565 ]54
2 ประชุมสภาครั้งแรก 29 ธันวาคม 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]49
3 วิสามัญ ครั้งที่ 2(30 กันยายน 2564) [ 6 ต.ค. 2564 ]62
4 วิสามัญ ครั้งที่ 1 (23กันยายน 2564) [ 27 ก.ย. 2564 ]54
5 สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (20 สิงหาคม 2564) [ 24 ส.ค. 2564 ]55
6 สามัญที 3 ครั้งที่ 1 (13 สิงหาคม 2564) [ 18 ส.ค. 2564 ]50
7 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]79
8 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]74
9 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]77
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]80
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]83
12 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]76
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 27 ส.ค. 2563 ]80
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2563 ]77
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]76
16 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2563 วันที่ 15 มิ.ย.63 [ 19 มิ.ย. 2563 ]77
17 ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2563 วันที่ 12 พ.ค.63 [ 15 พ.ค. 2563 ]80
18 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ค. 2563 ]84
19 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2563 วันที่ 14 ก.พ.63 [ 19 ก.พ. 2563 ]83
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2563 ]73
 
หน้า 1|2