องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสมัยประชุม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]12
2 สามัญ 4-2565-1 ธ.ค.65 [ 29 ธ.ค. 2565 ]15
3 ประชุมสภาสมัยที่ 4-2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]9
4 ภาพการประชุมสภา 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]11
5 ภาพการประชุมสภาฯ2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]9
6 สามัญ 3-2561-1 ส.ค.65 [ 31 ส.ค. 2565 ]16
7 สามัญ 3-2565-2 ส.ค.65 [ 31 ส.ค. 2565 ]15
8 วิสามัญ 2-2565 ก.ค.65 [ 29 ก.ค. 2565 ]14
9 วิสามัญ 1-2565 ก.ค.65 [ 29 ก.ค. 2565 ]15
10 สามัญ 2-2565 ก.พ.65 [ 24 ก.พ. 2565 ]17
11 สามัญที่1/2565 (7 มกราคม 2565) [ 16 ก.พ. 2565 ]72
12 ประชุมสภาครั้งแรก 29 ธันวาคม 2564 [ 11 ม.ค. 2565 ]65
13 ประกาศประชุมสภา 2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]10
14 วิสามัญ ครั้งที่ 2(30 กันยายน 2564) [ 6 ต.ค. 2564 ]82
15 วิสามัญ ครั้งที่ 1 (23กันยายน 2564) [ 27 ก.ย. 2564 ]73
16 สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (20 สิงหาคม 2564) [ 24 ส.ค. 2564 ]72
17 สามัญที 3 ครั้งที่ 1 (13 สิงหาคม 2564) [ 18 ส.ค. 2564 ]68
18 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]97
19 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]90
20 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]97
21 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]95
22 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]102
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]94
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 27 ส.ค. 2563 ]95
25 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2563 ]91
26 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]90
27 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2563 วันที่ 15 มิ.ย.63 [ 19 มิ.ย. 2563 ]95
28 ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2/2563 วันที่ 12 พ.ค.63 [ 15 พ.ค. 2563 ]96
29 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 [ 12 พ.ค. 2563 ]99
30 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2563 วันที่ 14 ก.พ.63 [ 19 ก.พ. 2563 ]100
31 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2563 ]87
32 ประชุมสมัยวิสามัญ 1/2563 วันที่ 17 ม.ค.63 [ 22 ม.ค. 2563 ]93
33 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 [ 27 ธ.ค. 2562 ]85
34 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2562 ]123
35 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งงที่ 1 [ 27 พ.ย. 2562 ]80
36 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 [ 21 ส.ค. 2562 ]118
37 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 [ 14 ส.ค. 2562 ]94
38 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]88
39 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 [ 30 เม.ย. 2562 ]90