องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" [ 29 เม.ย. 2564 ]99
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 19 เม.ย. 2564 ]82
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]83
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบรหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 31 มี.ค. 2564 ]75
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]77
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 4 มี.ค. 2564 ]77
7 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 21 ม.ค. 2564 ]84
8 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]78
9 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) [ 19 ม.ค. 2564 ]76
10 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 5 ม.ค. 2564 ]76
11 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3-2563-1 สิงหาคม [ 10 ส.ค. 2563 ]78
12 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]73
13 การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล [ 22 ก.ค. 2562 ]89
14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 4 ปี [ 3 ม.ค. 2562 ]79
15 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]72
16 ประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]77
17 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]73