องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน [ 2 ต.ค. 2563 ]57
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 26 ก.พ. 2562 ]57
3 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน [ 11 ต.ค. 2561 ]53
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวน ยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 3 ต.ค. 2561 ]56