องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ