องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวน ยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทบทวน ยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ