องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบร้องเรียน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ อบต.บ้านกอก กรณีการประพฤติมิชอบ/การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การกระทำทุจริต [ 22 เม.ย. 2564 ]73
2 แบบคำร้องขอรับน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค [ 1 มี.ค. 2564 ]78
3 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 21 เม.ย. 2563 ]53
4 แบบคำร้องเรียนไม่ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม พรบ [ 4 พ.ย. 2562 ]62
5 แบบคำขอร้องทุกข์/ร้องเรียน [ 11 ม.ค. 2562 ]56
6 แบบคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงพัฒนาสังคม [ 10 ม.ค. 2561 ]62
7 แบบบันทึกข้อมูลขอรับบริการทางสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ [ 10 ม.ค. 2561 ]60
8 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กระทรวงพัฒนาสังคม [ 10 ม.ค. 2561 ]53