องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 22 เม.ย. 2566 ]16
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 22 เม.ย. 2566 ]19
3 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม2562 [ 8 มี.ค. 2566 ]13
4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.บ้านกอก66 [ 6 มี.ค. 2566 ]13
5 ประมวลจริยธรรม(กลาง) ITA ข้อ 39 [ 6 มี.ค. 2566 ]18
6 ประกาศการนำผลประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2566 ]14
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำจริยธรรม66 [ 1 มี.ค. 2566 ]19
8 คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรม2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]12
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 1 ก.ย. 2565 ]58
10 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 1 ก.ย. 2565 ]60
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ฝ่ายบริหาร [ 1 ก.ย. 2565 ]62