องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านกอก
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่วิธีดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของอบต.บ้านกอก [ 30 ม.ค. 2566 ]22
2 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]14
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 ก.ย. 2565 ]48
4 พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา (SAR) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 25 พ.ค. 2565 ]17
5 คู่มือการปฎิบัติงงานของ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2565 ]108
6 คู่มือประชาชน [ 20 ม.ค. 2565 ]13
7 คู่มือประชาชน อบต.บ้านกอก [ 20 ม.ค. 2565 ]9
8 คู่มือประชาชน ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร [ 20 ม.ค. 2565 ]12
9 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 19 ม.ค. 2565 ]9
10 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 44/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]113
11 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]63
12 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ครั้งที่ 36/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]162
13 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ก.ค. 2564 ]108
14 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]110
15 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 มี.ค. 2564 ]96
16 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]104
17 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10 /2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]99
18 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9 /2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]155
19 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8 /2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]151
20 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]95
21 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]137
22 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]103
23 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]107
24 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]106
25 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]156
26 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]109
27 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 30 พ.ค. 2562 ]155
28 แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทำนิติกรรม [ 25 ต.ค. 2561 ]130
29 แบบคำขอ องค์การโทรศัพท์ TOT [ 25 ต.ค. 2561 ]92
30 แบบคำร้องขอใช้ไฟฟ้า [ 25 ต.ค. 2561 ]93
31 แบบคำขอการประปาส่วนภูมิภาค [ 25 ต.ค. 2561 ]163
32 ประกาศ/คำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 10 ม.ค. 2561 ]101