องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านกอก
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 12 ก.ย. 2565 ]33
2 คู่มือการปฎิบัติงงานของ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 มี.ค. 2565 ]84
3 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 44/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]89
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]44
5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2564 ครั้งที่ 36/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]103
6 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 [ 1 ก.ค. 2564 ]81
7 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2564 [ 14 มิ.ย. 2564 ]86
8 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 23 มี.ค. 2564 ]79
9 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 11/2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]84
10 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 10 /2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]82
11 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 9 /2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]110
12 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8 /2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]105
13 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 7/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]77
14 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]94
15 ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]82
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]84
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]82
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]108
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]87
20 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 30 พ.ค. 2562 ]100
 
หน้า 1|2