องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]29
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]20
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]17
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]55
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 26 ก.ค. 2565 ]57
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]52
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 1 [ 24 ก.ย. 2563 ]33
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน [ 30 ก.ค. 2562 ]164
9 แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 17 ส.ค. 2560 ]163