องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) [ 25 ก.ย. 2566 ]2
2 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 28 มิ.ย. 2566 ]11
3 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]12
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) [ 29 มี.ค. 2566 ]13
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (มกราคม-มีนาคม 2566) [ 19 ม.ค. 2566 ]12
6 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) [ 16 ม.ค. 2566 ]14
7 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]13
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]17
9 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]17
10 รายงานผลการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]12
11 รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีเเละรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]16
12 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]92
13 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 [ 13 ม.ค. 2565 ]88
14 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) [ 13 พ.ค. 2564 ]141
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ม.ค. -มี.ค.64) [ 16 เม.ย. 2564 ]102
16 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]96
17 รายงานฐานะทางการเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]94
18 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]98
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ก.พ. 2564 ]134
20 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]86
21 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563 ที่ สตง.รับรองแล้ว [ 4 ม.ค. 2564 ]150
22 รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]142
23 รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]96
24 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]87
25 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]99
26 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]94
27 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]137
28 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]95
29 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]134
30 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]92