องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของ อบต.บ้านกอก พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 6 พ.ค. 2564 ]2
2 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มี.ค. 2564 ]0
3 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 27 ม.ค. 2564 ]5
4 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 27 ม.ค. 2564 ]6
5 เอกสารให้ความรู้วันดินโลก [ 27 ม.ค. 2564 ]4
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับผู้รับบริการ [ 14 ม.ค. 2564 ]4
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านกอก [ 6 ม.ค. 2564 ]4
8 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]4
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 ธ.ค. 2563 ]2
10 คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]5
11 โรคมือ เท้า ปาก [ 1 มิ.ย. 2563 ]5
12 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 14 ม.ค. 2563 ]0
13 การร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 ม.ค. 2562 ]6
14 ข้อมูลหมู่บ้าน และศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ของตำบลบ้านกอก [ 9 ต.ค. 2561 ]6
15 ขั้นตอนการติดต่อขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก [ 2 ต.ค. 2561 ]0
16 เอกสารเผยแพร่ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอน อาคาร [ 8 พ.ค. 2561 ]5