องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]35
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]37
3 คู่มือ เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]38
4 แผนการตรวจสอบภายใน2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]36
5 กฎบัตร2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]34
6 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]33
7 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]40