องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566-2568 [ 26 ก.ย. 2565 ]20
2 แผนการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]22
3 คู่มือปฏิบัติงานให้คำปรึกษา [ 26 ก.ย. 2565 ]21
4 คู่มือการปฏิบัติงาน-2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]20
5 กรอบคุณธรรม-การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-อบต.บ้านกอก [ 26 ก.ย. 2565 ]20
6 กฎบัตรปี-2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]21
7 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]89
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]86
9 คู่มือ เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]90
10 แผนการตรวจสอบภายใน2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]88
11 กฎบัตร2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]79
12 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]83
13 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]112