องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.baankok.go.th

 
 

 

 

การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566-2568 [ 26 ก.ย. 2565 ]45
2 แผนการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]46
3 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 26 ก.ย. 2565 ]18
4 คู่มือปฏิบัติงาน-การบริการให้คำปรึกษา [ 26 ก.ย. 2565 ]15
5 กรอบคุณธรรม-การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-อบต.บ้านกอก [ 26 ก.ย. 2565 ]43
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]16
7 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]19
8 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครึ่งปีแรก ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]114
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]110
10 คู่มือ เรื่อง การขอใช้รถยนต์ราชการ [ 11 พ.ค. 2564 ]117
11 แผนการตรวจสอบภายใน2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]108
12 กฎบัตร2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]104
13 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]107
14 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]159