องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]35
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]128
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]98
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 1) [ 27 ก.ย. 2562 ]94
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (ส่วนที่ 2) [ 27 ก.ย. 2562 ]99
6 ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]142