องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
1. ข้อบัญญัติ 2564 ปก สารบัญ ฯ หน้า 1- 60 PDF
2. ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 61- 140 PDF
3. ข้อบัญญัติ 2564 หน้า 141 - 160 PDF
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ