องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การประกาศเจตนารมย์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

    รายละเอียดข่าว

นายสมพงษ์  ผิวรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ( NO GIft POlicy )

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565    เอกสารประกอบ การประกาศเจตนารมย์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ