องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับความคิดเห็นราษฎรกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

    รายละเอียดข่าว

การรับฟังความคิดเห็นราษฎร กรณี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง

(ที่ดินบางส่วนบริเวณหนองนาน้อยสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 จากที่เลี้ยงสัตว์ประจำหมู่บ้าน

เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระสี่เหลี่ยม    เอกสารประกอบ การรับความคิดเห็นราษฎรกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ