องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบแจ้งจองคิว คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

    รายละเอียดข่าว

เพิ่มช่องทางติดต่อหน่วยงานโปรดคลิกลิ้งค์คำขอรับน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคเขตพื้นที่รับผิดชอบ                              หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

https://forms.gle/YT8ATSRrHu7kiFbs7    เอกสารประกอบ ระบบแจ้งจองคิว คำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ