องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก

044-056391 (โทรศัพท์,แฟกซ์) นายกฯ/สำนักปลัด/กองคลัง/กองการศึกษาฯ/กองสาธารณสุขฯ/กองส่งเสริมการเกษตร

044-056392 (โทรศัพท์) กองช่าง/กองสวัสดิการสังคม    เอกสารประกอบ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ