องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกได้ดำเนินการจัดทำประกาศยกเลิกและแจ้งแนวทางการดำเนินการไม่เรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ