องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภา/รักษาความปลอดภัย ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานในกิจการสภา/รักษาความปลอดภัย ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ