องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ให้ทราบทั่วกัน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

งานกองคลัง

ผู้ลงข้อมูล เจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด อบต.บ้านกอก

2022-05-10
2022-04-18
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-11
2022-03-29
2022-03-24
2022-03-18
2022-03-04
2022-02-24