องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก


เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก  นายสมพงษ์  ผิวรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัดประชุมครั้งแรก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครู    ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก ได้จัดประชุมครั้งแรก เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและแนะนำบุคลากร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปรึกษาหารือข้อราชการ ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ผู้ลงข้อมูล เจ้าพนักงานธุรการ อบต.บ้านกอก

2022-05-10
2022-04-18
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-11
2022-03-29
2022-03-24
2022-03-18
2022-03-04
2022-02-24