องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ กองอำนวยการบริการ นักท่องเที่ยว ทุ่งบัวแดง บึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานส่วนตำบลบ้านกอก พนักงานจ้าง เจ้้าหน้าที่ หน่วยงานราชการในเขตอำเภอจัตุรัส ได้รับแต่งตั้งหมอบหมาย เพื่อประสานงานให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมความสวยงามของสะพานไม้ตลอดจนธรรมชาติในพื้นที่ทุ่งบัวแดง บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ณ เวลา 06.00 น.-19.00 น.

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06