องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ:www.baankok.go.th
 
 
 


ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก สำนักปลัด งานธุรการ ได้รับมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจฯของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปรดสแกน QR CoDe หรือคลิกลิ้งhttps://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28

2022-09-08
2022-08-26
2022-08-18
2022-08-04
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-13
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-06